SSA Portabel test 2019

Det har regnet jevnt det siste døgnet derfor ble det kun en kort tur ca 1 km fra mitt hjemme QTH. Jeg brukt ca 30 min å gå til QTH for portabeltesten og ankom Liastua som ligger i Oslo. Der er det satt om en fin gapahuk hvor jeg kjøre testen fra. Forholdene var variert, som vanlig få QSOer på 40 meter, og til tider så var det også rolig på 80 meter særlig fra starten av. Aktiviteten tok seg opp utover dagen. Det var fine støyfrie forhold på QTHet. Det var mange som gikk tur som lurte på hva som skjedde, det var vel kanskje det mest forstyrrende 🙂 Det var heller ikke særlig varmt ca 12 grader og regn. Uansett nok en fin test ble gjennomført med mange hyggelige QSOer, dessverre ingen i loggen fra Danmark eller Finland i år. Som tidligere år så brukte jeg min KX3 med en dipole fra Sotabeam. Totalt ble det 21 kontakter i loggen. Vi hørs, heidå ! 
73 de la8fta, Bill

Streaming from android to Pioneer x840dab after firmware update

Finally the streaming is working from my android phone again after the firmware update:

https://www.pioneer-car.eu/eur/products/fh-x840dab/support

If you have android version above 8.00, then you must update to the new firmware.

Now you can stream again from your android phone again on spotify! HiHa 🙂